ResinLab Eleset™ UR6060 透明 聚氨酯

ResinLab Eleset™UR6060 透明是一种双组分室温固化聚氨酯密封剂,用于LED封装和高品质铸件。它粘度低,易于混合,可提供长期的紫外线稳定性。设计用于使用MoldMan Systems™设备进行墨盒和成型。

在线询价

可选包装:UR6060 CLEAR A GL | UR6060 CLEAR A PL | UR6060 CLEAR B GL | UR6060 CLEAR B PL | UR6060 CLEAR 50ML | UR6060 CLEAR 400ML

我们提供定制包装解决方案,了解详情